Bảng giá dịch vụ

Bảng giá Template trên website

(*) Giá được áp dụng cho Template bán hàng

Bảng giá dịch vụ chi tiết
Dịch vụ Giá (VNĐ)
Cài đặt Template (Mẫu có sẵn) 20,000 -> 150,000
Tối ưu template
- Thẻ Heading (H1 > H6)
- Structured Data (Bố cục chuẩn GG)
- Tốc độ tải trang
50,000 -> 300,000
RIP Template Blogger 100,000 -> 1,000,000
Thêm các tiện ích (Từ Website khác) 20,000 -> 150,000
Mã hóa tempalte 50,000
Fix lỗi vặt 20,000 - 100,000
Dịch vụ miên phí
(Áp dụng với khách hàng mua template)
- Cài đặt giống DEMO
- Thêm tiện ích cơ bản